ล็อกอิน

3 posts / 0 new
กระทู้ล่าสุด
iBowlClub
รูปภาพของ iBowlClub
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558
    

    

 

สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย

 

ขอเชิญ

 

นักกีฬาโบว์ลิ่งในสังกัดสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย

 

เข้าร่วมแข่งขัน

 

การประปานครหลวง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558

 

ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์, 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2558

 

ประเภทโอเพ่นชาย/หญิง, เยาวชน (อายุไม่เกิน 20 ปี) เยาวชน (อายุไม่เกิน 18 ปี)

 

ยุวชน (อายุไม่เกิน 14 ปี) อาวุโส (อายุ 50 ปีขึ้นไป)

วัน/เดือน

เวลา

สนามแข่งขัน

Pattern น้ำมัน

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558

13.00 น.

TPD บางบอน

Long oil

8 เกมส์

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558

13.00 น.

TPD บางบอน

Short oil

8 เกมส์

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

13.00 น.

TPD บางบอน

Long oil

8 เกมส์

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

13.00 น.

โอเพ่น, เยาวชน 20, 18

TPD บางบอน

Short oil

8 เกมส์

17.00 น.

เยาวชน อายุไม่เกิน 14 ปี

อาวุโส

TPD บางบอน

น้ำมันกลาง

6 เกมส์

 

กติกาการแข่งขัน

 

ผลการแข่งขัน

1 post / 0 new
iBowlClub
รูปภาพของ iBowlClub
กีฬาโบว์ลิ่งรัฐวิสาหกิจครั้งที่ 40 ประจำปี 2558