ล็อกอิน

1 post / 0 new
iBowlClub
รูปภาพของ iBowlClub
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (พ.ศ. 2557) โบว์ลิ่งกำหนดการแข่งขันโบว์ลิ่ง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (พ.ศ. 2557) ณ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 10 – 17 ธันวาคม 2557

***************

วันที่ 10 ธันวาคม 2557
- เวลา 09.00 น. - ประชุมผู้จัดการทีม
- เวลา 11.00 น. - ฝึกซ้อมเป็นทางการ

วันที่ 11 ธันวาคม 2557
- เวลา 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันประเภทเดี่ยวหญิง (รอบที่ 1) (16 เลน)
- เวลา 12.00 – 13.30 น. - ทำความสะอาดเลนการแข่งขัน
- เวลา 13.30 – 16.30 น. - แข่งขันประเภทเดี่ยวหญิง (รอบที่ 2) และ เดี่ยวชาย (รอบ 1)
(หญิง 8 เลน / ชาย 6 เลน)
- เวลา 16.30 – 18.00 น. - ทำความสะอาดเลนการแข่งขัน
- เวลา 18.00 – 21.00 น. - แข่งขันประเภทเดี่ยวชาย (รอบที่ 2) (16 เลน)

วันที่ 12 ธันวาคม 2557
- เวลา 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันประเภทเดี่ยวชาย (รอบที่ 3) (14 เลน)
- เวลา 12.00 – 13.30 น. -
- ทำความสะอาดเลนการแข่งขัน พิธีมอบรางวัลประเภทเดี่ยว ชาย/หญิง
- เวลา 13.30 – 16.30 น. - แข่งขันประเภทคู่หญิง (รอบที่ 1) (16 เลน)
- เวลา 16.30 – 18.00 น. - ทำความสะอาดเลนการแข่งขัน
- เวลา 18.00 – 21.00 น. - แข่งขันประเภทคู่หญิง (รอบที่ 2) และคู่ชาย (รอบ 1)
(หญิง 8 เลน / ชาย 6 เลน)

วันที่ 13 ธันวาคม 2557
- เวลา 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันประเภทคู่ชาย (รอบที่ 2) (16 เลน)
- เวลา 12.00 – 13.30 น. - ท าความสะอาดเลนการแข่งขัน
- เวลา 13.30 – 16.30 น. - แข่งขันประเภทคู่ชาย (รอบที่ 3) (14 เลน)
- เวลา 16.30 – 18.00 น. -
- ทำความสะอาดเลนการแข่งขัน พิธีมอบรางวัลประเภทคู่ ชาย/หญิง
- เวลา 18.00 – 20.00 น. - แข่งขันประเภททีม 3 คน หญิง (3 เกมแรก) (16 เลน)

วันที่ 14 ธันวาคม 2557
- เวลา 09.00 – 11.00 น. - แข่งขันประเภททีม 3 คน ชาย (3 เกมแรก รอบที่ 1) (12 เลน)
- เวลา 11.00 – 12.30 น. - ทำความสะอาดเลนการแข่งขัน
- เวลา 12.30 – 14.30 น. - แข่งขันประเภททีม 3 คน ชาย (3 เกมแรก รอบที่ 2) (12 เลน)
- เวลา 14.30 – 16.00 น. - ทำความสะอาดเลนการแข่งขัน
- เวลา 16.00 – 19.00 น. - แข่งขันประเภททีม 3 คน หญิง (3 เกมหลัง) (16 เลน)

วันที่ 15 ธันวาคม 2557
- เวลา 09.00 – 11.00 น. - แข่งขันประเภททีม 3 คน ชาย (3 เกมหลัง รอบที่ 1) (12 เลน)
- เวลา 11.00 – 12.30 น. - ทำความสะอาดเลนการแข่งขัน
- เวลา 12.30 – 14.30 น. - แข่งขันประเภททีม 3 คน ชาย (3 เกมหลัง รอบที่ 2) (12 เลน)
- เวลา 14.30 – 16.00 น. - ทำความสะอาดเลนการแข่งขัน
- เวลา 16.00 – 19.00 น. - แข่งขันประเภททีม 5 คน หญิง (3 เกมแรก) (10 เลน)

วันที่ 16 ธันวาคม 2557
- เวลา 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันประเภททีม 5 คน ชาย (3 เกมแรก รอบที่ 1) (16 เลน)
- เวลา 12.00 – 13.30 น. - ทำความสะอาดเลนการแข่งขัน
- เวลา 13.30 – 16.30 น. - แข่งขันประเภททีม 5 คน หญิง (3 เกมหลัง) (10 เลน)
- เวลา 16.30 – 18.00 น. - ทำความสะอาดเลนการแข่งขัน
- เวลา 18.00 – 21.00 น. - แข่งขันประเภททีม 5 คน ชาย (3 เกมหลัง) (16 เลน)

วันที่ 17 ธันวาคม 2557 กำรแข่งขันรอบ Master – Position Round
- เวลา 10.00 – 12.00 น. - การแข่งขันรอบมาสเตอร์ ชาย/หญิง 16 คน (4 เกม)
- เวลา 12.00 – 13.00 น. - ทำความสะอาดเลนการแข่งขัน
พิธีมอบรางวัลประเภททีม 3 คน ชาย/หญิง
พิธีมอบรางวัลประเภททีม 5 คน ชาย/หญิง
พิธีมอบรางวัลประเภทออลอีเว้นท์ ชาย/หญิง
- เวลา 13.00 – 17.00 น. - การแข่งขันรอบ Master Final ชาย/หญิง
(Round Robin 7 เกม + Position Round 1 เกม)
- เวลา 18.00 น. - พิธีมอบรางวัลชนะเลิศประเภทมาสเตอร์ ชาย / หญิง
นักกีฬาดีเด่น ชาย / หญิง
ผู้ฝึกสอนดีเด่น ชาย / หญิง

1 post / 0 new
iBowlClub
รูปภาพของ iBowlClub
สรุปผลงานของทีมโบว์ลิ่งไทย ใน 17th Asian Games Incheon 2014

สรุปผลงานของทีมโบว์ลิ่งไทย ใน 17th Asian Games Incheon 2014

1 เหรียญทอง ประเภท Singles Men

โดย ญาณพล ลาภอาภารัตน์ 1,319 คะแนน

1 เหรียญทองแดง ประเภท Singles Men
โดย สิทธิพล คุณอักษร 1,299 คะแนน1 เหรียญเงิน ประเภท All Events men
โดย ญาณพล ลาภอาภารัตน์ 5,015 คะแนน

 

 

 

CREDIT
www.abf-online.org
Terence Yaw
300 Bowl รามคำแหง 
https://www.facebook.com/ilove300bowl